Główna
Proces inwentaryzacji
Kim jesteśmy?
Jak działamy?
Dlaczego my?
 Rodzaje Inwentaryzacji
Inwentaryzacja sklepu
Inwentaryzacja magazynu
Inwentaryzacja roczna
 Dodatkowe informacje
Kontakt
Aspekty prawne
Linki
 Mapa serwisu
Mapa serwisu
 Główna » Proces inwentaryzacji

              CZYM JEST INWENTARYZACJA?

·        Inwentaryzacja jest to ogół czynności zmierzających do ustalenia różnic powstałych pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem ewidencyjnym majątku trwałego w danej firmie.

·        Inwentaryzacja jest niezastąpionym narzędziem ochrony interesów przedsiębiorstwa oraz jego właścicieli. Remanent pozwala na ocenę rzetelności i uczciwości pracowników, wobec których pracodawca może dochodzić odszkodowania w związku ze stwierdzeniem zawinionych niedoborów. Inwentaryzacja to doskonałe narzędzie pozwalające ocenić skalę kradzieży w danej jednostce, a tym samym skuteczność systemu zabezpieczeń np. w sklepach.

·        Wreszcie nie należy pominąć tego, że inwentura to sprawdzony sposób zaradzenia nieprawidłowemu zarządzaniu składnikami majątku firmy, np. w przypadku sklepów może to być decyzja o pozbyciu się niechodliwego towaru lub zredukowaniu jego nadmiernej ilości.

·        Prawidłowo i skutecznie przeprowadzona inwentaryzacja jest najbardziej wiarygodną formą kontroli majątku każdej firmy. Pozwala ona ustalić stan faktyczny i porównać go z ewidencją, wyjaśnić powstałe różnice wynikające z błędów popełnionych przez pracowników w dokumentacji i zapisach, a także zweryfikować kradzieże i nadużycia.

             

              Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacjI?

·        Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wynika nie tylko z przepisów ustawy o rachunkowości, ale także z podstawowych zasad rachunkowości. Jedną z takich zasad jest zasada wiarygodności danych zawartych w księgach rachunkowych, mówiąca o tym, że „dane zawarte w dokumentacji księgowej w postaci zapisów księgowych są zgodne z faktycznym przebiegiem zdarzeń gospodarczych”.

                 

                  JAKIM SPOSOBEM MOŻNA PRZEPROWADZIĆ INWENTARYZACJĘ? 

·        Inwentaryzacja może być przeprowadzana ręcznie lub za pomocą narzędzi informatycznych wspomaganych przez sprzęt elektroniczny. Nowoczesną i obecnie coraz bardziej popularną metodą inwentaryzacji jest technologia identyfikacji produktów w oparciu o kod kreskowy.

·        Czytniki kodów kreskowych są to najbardziej innowacyjne i skuteczne narzędzia, umożliwiające przeprowadzenie remanentu w sposób automatyczny.

 

 

Designed by EBWEB.PL